خدمات کتاب

  • اخذ مجوز چاپ و انتشار کتاب از وزارت ارشاد اسلامی

  • طراحی جلد کتاب

  • تصویر گری کتاب در همه سطوح

  • صفحه آرایی کتاب

  • چاپ کتاب با تیراژ بالا چاپ کتاب در تیراژ محدود( افست و دیجیتال)

  • تبدیل پایان نامه به کتاب

  • تبدیل کتاب مکتوب به کتاب دیجیتال با امکانات صوت، تصویر و مولتی مدیا