ارایه مشاوره پژوهشی عمومی و تخصصی در رشته های دانشگاهی و حوزه های عمومی پژوهشی تحت نظر اساتید و پژوهشگران برتر کشور(دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شریف، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاههای برتر کشور)

تعریف و اجرای پروژه های علمی- پژوهشی ، صنعتی و تجاری در همه سطوح

تعریف و اجرای پروژه های علمی- پژوهشی مشترک بین المللی و فراهم نمودن زمینه همکاری دانشگاههای داخلی و خارجی

اجرای پروژه های علمی- پژوهشی ، صنعتی و تجاری برای شرکت ها، سازمانها، کارخانجات و صنایع فراهم نمودن زمینه همکاری صنایع، کارخانجات و دانشگاهها ارایه مشاوره در خصوص تالیف کتاب و همکاری در زمینه تالیف کتب عمومی و تخصصی

۱